OVD - Ovocinárske družstvo

História intenzívneho ovocinárstva v Dvoroch nad Žitavou

 

siaha do roku 1966, kedy sa v miestnom roľníckom družstve začali vysádzať prvé sady jabloní na ploche 45 ha, marhúľ 18 ha, broskýň 9 ha a hrušiek 5 ha. V roku 1971 bol vybudovaný chladiarenský sklad s kapacitou 1000 ton na princípe chladenia freónom. Rozširovanie sadov sa začalo v rokoch 1986-1987 výsadbou jabloní (odrody Idared, Jonared, Šampión a Golden), marhúľ, sliviek, čerešní a višní na ploche 151 ha. V deväťdesiatych rokoch bolo vybudovaných 100 ha závlah od firmy Netafim na zavlažovanie jabloní a broskýň, čo prispelo k podstatnému zvýšeniu úrod. Postupne začala likvidácia prestarnutých sadov, ktoré sa nahrádzali novými vysoko intenzívnymi sadmi.

Začiatkom deväťdesiatych rokov dochádzalo aj k zmene názvu družstva. Postupne sa transformovalo na poľnohospodárske družstvo, neskôr na združenie agropodnikateľov družstvo a v marci v roku 2004 vzniklo terajšie ovocinárske družstvo rozdelením združenia agropodnikateľov družstva na štyri samostatné subjekty. Jeho predsedom je pán Emil Schultz, dlhoročný zamestnanec družstva, ktorý patril medzi zakladateľov ovocných sadov v obci Dvory nad Žitavou.

 

Ovd - ovocinárske družstvo

 

je v  obchodnom registri zapísané od 24. marca 2004 pod názvom OVD - Ovocinárske družstvo (ďalej aj „OVD“), ktoré obhospodaruje 228 ha ovocných sadov. Ovocinárske družstvo má vybudovaný vlastný chladiarenský sklad s kapacitou 1000 ton a moderný sklad s ULO technológiou s kapacitou 1200 ton. Družstvo vlastní triedičku vodnou cestou, na ktorej sa triedi ovocie končiace na pultoch v obchodných reťazcoch u nás aj v zahraničí.

Ovocinárske družstvo je členom odbytového združenia SK- Fruit. Z dôvodu dodávania produktov do obchodných reťazcov sa vedenie družstva rozhodlo získať certifikát ISO 9001:2000 a certifikát GlobalGap. Oba certifikáty zaručujú vysokú kvalitu ovocia dopestovaného v našich sadoch.

 

Predaj ovocia, výsadba ovocia