OVD - Ovocin�rske dru�stvo

Dvory nad itavou

Dvory nad itavou

Kde s Dvory nad itavou

 

Obec sa nachdza na zpadnom Slovensku v okrese Nov Zmky. Od okresnho mesta je vzdialen iba 8 km. M asi 6 tisc obyvateov, ktor sa v prevanej miere venuj ponohospodrstvu. Bliie informcie o obci Dvory nad itavou njdete na strnke www.dvory.sk.

 

Monosti vyuitia vonho asu

  • v okol obce sa nachdzaj trkovisk s vodou vhodnou na kpanie a chytanie rb,
  • v obci sa nachdzaj portovisk (tenisov kurty, trvnat futbalov ihrisko, ihrisko s umelou trvou, kryt plavre, sauna a fines centrum),
  • v obci sa nachdza poiova bicyklov,
  • monos prstupu na internet,
  • 15 km od obce sa nachdza dedina Podhjska so znmym termlnym kpaliskom, v obci je niekoko barov a retaurcii.

 

Sport club

Snack bar Konvoj

Retaurcia U grfa

Penzin itava www.penzionzitava.sk

Rchle oberstvenie u Broho

Mocca cafe