OVD - Ovocinárske družstvo

O zbere ovocia

Žiadosť o sezónnu prácu

Trvalý pracovný pomer

Ubytovanie

O Dvoroch nad Žitavou

 

OVD - predaj ovocia

Kedy začínajú zberové práce?

Zber ovocia sa začína okolo 25. mája zberom čerešní. Pokračujeme zberom višní. Koncom júna začína zber sliviek. V júli až v septembri sa zberajú broskyne. Napokon v septembri začína zber jabĺk, ktorý končí začiatkom novembra.

Okrem zberových prác

V období jún až august sa vykonávajú ručné prebierky broskýň a jabloní.

 

Môžeš pracovať s rebríkom?

Zbery vykonávame dvoma spôsobmi: zo zeme a s pomocou rebríkov. Brigádnik musí byť zdravý a schopný niesť, zdvíhať a zbierať ovocie aj z rebríka. Rebríky sa používajú pri zbere kôstkovíc (čerešne, višne a broskyne). Jablká sa väčšinou zberajú zo zeme.

Nevyhnutné pre zber broskýň a jabĺk

Ovocie sa zberá do košov prevesených cez ramená popruhmi. Z košov sa opatrne vysýpa do veľkoobjemových dební. Vzhľadom na to, že do debne sa zmestí približne 22 košov, jej naplnenie trvá istý čas. Pre nového brigádnika je to zo začiatku náročné, ale po pár dňoch strávených zberom ovocia získa potrebné zručnosti, ktoré pomôžu zvyšovať jeho výkon.

 

Správna zberová technika je dôležitá

Pred nástupom do práce v našom podniku budete poučený o správnej technike pri zbere ovocia, o používaní rebríka, vysýpaní zberacích košov do veľkoobjemových dební a o ostatných dôležitých veciach, ktoré potrebujete zvládnuť, ak sa má Váš výkon zvyšovať. Ak budete počúvať rady nadriadených, zistíte, že budete oveľa úspešnejší, platovo lepšie ohodnotený a Vaše telo bude lepšie znášať zaťaž, ktorú táto práca vyžaduje.

 

Koľko môže brigádnik zarobiť

Niektorí brigádnici zarábajú slušne, naopak, iní bojujú s minimálnou mzdou. Všetko závisí od postoja k práci, ktorý zaujme každý brigádnik. Ak si brigádnici osvoja odporúčania a techniky, pri zbere budú oveľa úspešnejší. Zber každej plodiny má predpísané normy, ktoré odsúhlasilo vedenie podniku. Každým rokom sú odsúhlasené nasledujúce normy, ktorých rozmedzie ovplyvňuje množstvo ovocia na strome, kvalita vykonanej práce a druh ovocia.

 

 

Mzda sa vypláca raz mesačne k 15. dňu v mesiaci buď na účet brigádnika alebo priamo v podniku.