OVD - Ovocin�rske dru�stvo

Jablone

115 ha

3100 t

Broskyne

22 ha

180 t

Slivky

19 ha

50 t

erene

10 ha

60 t

Vine

11 ha

70 t

 

Von plochy

v sastnosti akajce na vsadbu

 

42 ha

 

jfehrti Frts

Plod je stredne vek a vek, guovit, upka je pevn, leskl tmavoerven, duina je jemn, avnat, tmavie erven, vemi dobr a chu je aromatick. Kstka je mal a stredne vek, odluiten od duiny, stopka je stredne hrub, dlh, dobre sa oddeuje od plodu.

 

Fanal

Plod je stredne vek a vek, guovit, ostro kyslej chuti s dobre farbiacou avou, upka je pevn, leskl, tmavoerven, kstka je stredne vek, dobre sa oddeuje od duiny, stopka stredne dlh, ahko sa oddeuje od plodu.

 
 

rdi Bterm

Plod je stredne vek, mierne sploteno guovit, upka je tenk, leskl, pevn, karmnovoerven, duina je stredne pevn, tmavie erven, avnat a chu je aromatick.