OVD - Ovocinárske družstvo

O zbere ovocia

Žiadosť o sezónnu prácu

Trvalý pracovný pomer

Ubytovanie

O Dvoroch nad Žitavou

 

 

Zber ovocia

Zber ovocia

Družstvo v súčasnosti hľadá brigádnikov na zbery, ktoré sa začínajú koncom mája a končia začiatkom novembra.

 

Prosíme Vás, aby ste si týchto pár riadkov starostlivo prečítali. Obsahujú užitočné informácie, ktoré Vám pomôžu získať prácu v našom podniku. V prípade nejasností veľmi radi odpovieme na Vaše otázky.

 

Po prečítaní môžete vyplniť žiadosť po kliknutí na spodnú časť tejto strany.

 

Zberové práce v OVD

 • príležitosť pracovať v prírode, stretnúť zaujímavých ľudí a zarobiť si slušné peniaze,
 • práca za asistencie zodpovedných technikov, čatárov a vedúcich pracovníkov,
 • spôsob zberu je riadený, zahrňuje špecifikácie, podľa ktorých sa zbiera dané ovocie (zbery na základe farby, veľkosti a pod.),
 • Zber ovocia do košov, ktoré môžu vážiť 20 kg . Obsah je potrebné opatrne vysypať do veľkoobjemových debien tak, aby nedošlo k poškodeniu ovocia (otlaky na jablkách a pod.),
 • práca s rebríkmi na dosiahnutie ovocia, ak sa nedá oberať zo zeme (najmä čerešne, višne a slivky),
 • presun dreveného rebríka s hmotnosťou približne 10 kg okolo stromov a medzi stromami,
 • dodržiavanie bezpečných pracovných postupov a predpisov o bezpečnosti práce, hygienických predpisov a pod.

 

Zdravie a bezpečnosť na pracovisku

 

K bezpečnosti našich zamestnancov pristupujeme veľmi zodpovedne, a preto od nich vyžadujeme striktné dodržiavanie našich pracovných predpisov. Sú vytlačené dvojmo a rozdávame ich zamestnancom aj brigádnikom.

Povinné oblečenie zberačov ovocia

 • košeľa s dlhými rukávmi, dlhé nohavice, klobúk alebo šiltovka chrániaca hlavu pred opálením,
 • pevná obuv (papuče alebo sandále sú pri práci v ovocnom sade zakázané).

Drogy a alkohol

Konzumovanie drog a alkoholu je prísne zakázané v celom objekte podniku. Ak má vedúci zmeny podozrenie, že zamestnanec je pod vplyvom alkoholu alebo drog, môže s ním okamžite ukončiť pracovný pomer. Alkohol sa môže konzumovať v obmedzenom množstve na ubytovni, je však prísne zakázaný v práci.

 

Poskytnutie informácie o existujúcich zraneniach alebo chorobách

 

Ak si hľadáte prácu, ste povinný informovať o:

 • všetkých existujúcich chorobách alebo zraneniach, o ktorých máte vedomosť,
 • každej okolnosti, ktorá by Vám mohla brániť pri práci v ovocnom sade.

 

Podmienky výplaty mzdy

Výška platu závisí od šikovnosti a zručnosti zberača ovocia. Mzda sa vypláca v hotovosti alebo priamo na účet zberača k 15. dňu nasledujúceho mesiaca. Ak odídete pred výplatným termínom, Vaša mzda Vám bude vyplatená v ten istý deň ako brigádnikom (t.j. v deň výplaty).

 

Pracovné hodiny

Pracovná doba je od 7.00 - 15.30 hod. v pondelok až piatok. V hlavnej zberovej sezóne však treba často pracovať aj v sobotu a nedeľu. Sezóna obyčajne začína od konca mája čerešňami, po nich nasledujú višne a slivky. Hlavná zberová sezóna začína v polovici augusta broskyňami a neskôr zimnými odrodami jabĺk, na ktoré potrebujeme najviac brigádnikov (100-120). So zberom zvyčajne končíme začiatkom novembra.

 

 

Nie každému bude ponúknutá práca

Vzhľadom na to, že o zberové práce sa uchádza veľa žiadateľov, pracovné miesto môžeme ponúknuť iba vhodným žiadateľom po splnení predpísaných požiadaviek.

 

 

Budúcnosť v našom podniku

Brigáda je možnosťou na získanie trvalého pracovného pomeru v našom podniku. Podnik má záujem o pracovitých ľudí s možnosťou pracovného rastu.

 

 

Zákonom predpísané podmienky

Pred začatím pracovného pomeru musí byť brigádnik nahlásený deň vopred na príslušných úradoch (sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa), preto Vás žiadame o vyplnenie údajov o predpokladanom nástupe a odchode z brigády v uvedenom formulári.

 

 

Ak súhlasíte s uvedenými podmienkami a máte záujem o zberové práce, prosím vyplňte nasledovný formulár.

 

Žiadosť o brigádu:

Meno:
Priezvisko:
Titul:
Adresa:
Mesto:
PSČ:
Štát:
Mobil:
Pevná linka:
E-mail:
Dátum narodenia:
Pohlavie:
Pracovali ste niekedy ako zberač ovocia? (Ak áno, uveďte, čo ste zberali, kde a ako dlho ste na danom mieste pracovali?)
Ste momentálne zamestnaný/ á? áno nie
Pre koho momentálne pracujete?
Mesto, kde teraz pracujete / študujete?
Aký druh práce momentálne vykonávate?
Ako dlho pracujete pre svojho zamestnávateľa?
O aký typ ubytovania máte záujem?

 

 

 

ubytovňa v OVD 50,- Sk / noc

 

miesto na stanovanie v OVD

20,- Sk / noc

 

ubytovanie si zabezpečím sám

Koľko týždňov chcete pracovať v našom podniku?

Odkedy by ste chceli nastúpiť do pracovného pomeru?

Máte otázky alebo pripomienky?

   
Prečo ste si vybrali túto prácu?
 

Prečítajte si pozorne nasledujúce vyhlásenie:

Informácie na webovej stránke www.ovddvory.sk som si pozorne prečítal/a a som si plne vedomý/á požiadaviek na túto prácu. Porozumel/a som všetkým vnútropodnikovým predpisom, predpisom o bezpečnosti práce, hygienickým predpisom a predpisom o zákaze konzumovania alkoholu a drog na pracovisku OVD - Ovocinárskeho družstva a zaväzujem sa dodržiavať ich.

   

Vyhlasujem, že (prosíme o vyplnenie jednej z nasledujúcich odpovedí):

 

Netrpím žiadnou chorobou ani zranením, ani mi nie je známy dôvod, pre ktorý by som nemohol/la vykonávať túto prácu.

 

Mám nasledujúce choroby alebo zranenia

 

 
   

>> Stiahni si formulár v pdf tu <<