OVD - Ovocinárske družstvo

OVD - predaj ovocia

OVD - zber ovocia

OVD - ovocinárske družstvo

OVD - ovocinárske družstvo v období Marec - Júl poskytuje na prenájom chladiarenský sklad a moderný sklad s ULO technológiou.

 

OVD - ovocinárske družstvo je v  obchodnom registri zapísané od 24. marca 2004 pod názvom OVD - Ovocinárske družstvo (ďalej aj „OVD“), ktoré obhospodaruje 228 ha ovocných sadov. Ovocinárske družstvo má vybudovaný vlastný chladiarenský sklad s kapacitou 1000 ton a moderný sklad s ULO technológiou s kapacitou 1200 ton. Družstvo vlastní triedičku vodnou cestou, na ktorej sa triedi ovocie končiace na pultoch v obchodných reťazcoch u nás aj v zahraničí.

 

OVD - ovocinárske družstvo je členom odbytového združenia SK- Fruit. Z dôvodu dodávania produktov do obchodných reťazcov sa vedenie družstva rozhodlo získať certifikát ISO 9001:2000 a certifikát EurepGap. Oba certifikáty zaručujú vysokú kvalitu ovocia dopestovaného v našich sadoch.